برنامه و نتایج بازی‌های روز چهارم جام ۳۹

برنامه بازی‌های روز چهارم:

بدمینتون

تنیس روی میز

شطرنج بزرگسالان

شطرنج نوجوانان

شطرنج نونهالان

شطرنج دوبل

والیبال

فوتسال (اصلاحیه)

بسکتبال (اصلاحیه دوم)

نتایج بازی‌های روز چهارم:

بدمینتون

تنیس روی میز

شطرنج بزرگسالان

شطرنج نوجوانان

شطرنج نونهالان

والیبال

فوتسال

بسکتبال