پنج شنبه, 27 آذر 1393

نتایج آخرین پیکارها

کیوان کیانی و آیدا جمشیدی - فرشید منوچهری و دولت منوچهری

IMAGE

جمعه, 06 مرداد 1391 بازی تنیس روی میز با نتیجه 3 بر 4 به نفع فرشید منوچهری و دولت منوچهری پایان یافت.

اسامی برندگان شطرنج نوجوانان (روز پنجم)

IMAGE

جمعه, 06 مرداد 1391 بردیا آریانفر، افروز ایرجی نصر آبادی، آرمین بهمردی، پویا اورمزدی خرمشاهی، متین مژگانی، آرین باستانی، آرین بمانی چمی، آرتین هوشنگی، پریا خرمشاهی، آتریا پیروزمند

کیارش شهریاری - شهاب فرهادیان

IMAGE

جمعه, 06 مرداد 1391 بازی بدمینتون با نتیجه 2 بر 0 به نفع کیارش شهریاری پایان یافت.

شینا سرداری - مهرنگار موبد

IMAGE

جمعه, 06 مرداد 1391 بازی بدمینتون با نتیجه 2 بر 0 به نفع شینا سرداری پایان یافت.

رها ( به یاد شادروان موبد مهربان زرتشتی) - اشتاد مریم آباد

IMAGE

جمعه, 06 مرداد 1391 بازی والیبال آقایان با نتیجه 3 بر 1 به نفع تیم اشتاد مریم آباد به پایان رسید.

منتخب تهران - اشتاد مریم آباد (به یاد آرشام شش برادران)

IMAGE

جمعه, 06 مرداد 1391 بازی والیبال آقایان با نتیجه 0 بر 2 به نفع تیم اشتاد مریم آباد (به یاد آرشام شش برادران) به پایان رسید.

ورهرام خوبیاری - سیاوش مندگاری

IMAGE

جمعه, 06 مرداد 1391 بازی بدمینتون با نتیجه 2 بر 0 به نفع سیاوش مندگاری پایان یافت.

نگین یزدانی - شیرین هرمزدزاده

IMAGE

جمعه, 06 مرداد 1391 بازی بدمینتون با نتیجه 2 بر 0 به نفع شیرین هرمزد زاده پایان یافت.

سرور هرمزدزاده و فرشاد خدادادی - پریا نوشیروانی و شهریار کاووسی

IMAGE

جمعه, 06 مرداد 1391 بازی بدمینتون با نتیجه 2 بر 0 به نفع سرور هرمزدزاده و فرشاد خدادادی پایان یافت.

آرمیتا خسروی کرمانی و فرزین رستمی - شیوا جهانگیری و شروین کاووسی

IMAGE

جمعه, 06 مرداد 1391 بازی بدمینتون با نتیجه 2 بر 0 به نفع آرمیتا خسروی کرمانی و فرزین رستمی پایان یافت.

پدرام خرمی - سیاوش مندگاری

IMAGE

جمعه, 06 مرداد 1391 بازی بدمینتون با نتیجه 2 بر 0 به نفع پدرام خرمی پایان یافت.

فیروزه آتشبند - شیرین هرمزدزاده

IMAGE

جمعه, 06 مرداد 1391 بازی بدمینتون با نتیجه 2 بر 0 به نفع فیروزه آتشبند پایان یافت.

کامیار خسرویانی - ورهرام خوبیاری

IMAGE

جمعه, 06 مرداد 1391 بازی بدمینتون با نتیجه 2 بر 0 به نفع کامیار خسرویانی پایان یافت.

سیاوش شمسی - شهاب فرهادیان

IMAGE

جمعه, 06 مرداد 1391 بازی بدمینتون با نتیجه 2 بر 0 به نفع شهاب فرهادیان پایان یافت.

مهیار خسرویانی - شروین کاووسی

IMAGE

جمعه, 06 مرداد 1391 بازی بدمینتون با نتیجه 2 بر 0 به نفع شروین کاووسی پایان یافت.

کیارش شهریاری - نیما استاد

IMAGE

جمعه, 06 مرداد 1391 بازی بدمینتون با نتیجه 2 بر 0 به نفع کیارش شهریاری پایان یافت.

داریوش رستمی - شهریار کیانشاهی

IMAGE

جمعه, 06 مرداد 1391 بازی تنیس روی میز با نتیجه 3 بر 2 به نفع آقای شهریار کیانشاهی پایان یافت.

فرخ باستانی - آرمان ایزدی

IMAGE

جمعه, 06 مرداد 1391 بازی تنیس روی میز با نتیجه 3 بر 0 به نفع آقای فرخ باستانی پایان یافت.

فرهاد خدادادی - شهریار خرمشاهی

IMAGE

جمعه, 06 مرداد 1391 بازی تنیس روی میز با نتیجه 4 بر 0 به نفع آقای فرهاد خدادادی پایان یافت.

مهیار فرودی - سیاوش کاویانی

IMAGE

جمعه, 06 مرداد 1391 بازی تنیس روی میز با نتیجه 4 بر 1 به نفع آقای مهیار فرودی پایان یافت.

سیاوش کاویانی - شهریار خرمشاهی

IMAGE

جمعه, 06 مرداد 1391 بازی تنیس روی میز با نتیجه 3 بر 0 به نفع آقای شهریار خرمشاهی پایان یافت.

فرهاد خدادادی - مهیار فرودی

IMAGE

جمعه, 06 مرداد 1391 بازی تنیس روی میز با نتیجه 3 بر 0 به نفع آقای فرهاد خدادادی پایان یافت.

انتقاد و پیشنهاد

فرم انتقادات و پیشنهادات
نام و نام خانوادگی: (*)

لطفا نام خود را به درستی وارد نمایید
ایمیل:

ایمیل خود را به درستی وارد نمایید
انتقاد و پیشنهاد (*)

نظرات و پیشنهادات خود را بنویسید
کد امنیتی:
کد امنیتی:

کد امنیتی درست وارد نشده استپوستر

تبلیغات

آذرخش
گالری عطر شمع
فروشگاه تهران دوچرخ
زرگان گشت
عینک دیدگستر
اشویی
نبض
استودیو یسنا
سوپرمارکت پرویز
عینک فروزان