آیین‌نامه‌های سی و هشتمين دوره پیکارهای ورزشی جام جا‌ن‌باختگان، هم اکنون در تارنمای رسمی جام

کمیته برگزاری سی و هشتمين دوره پیکارهای ورزشی جام جان‌باختگان، از انتشار آیین‌نامه‌های اجرایی و ورزشی خبر داد. آیین‌نامه اجرایی جام جان‌باختگان به همراه آیین نامه‌های رشته‌های ورزشی شامل ٣ رشته تیمی فوتسال، بسکتبال و والیبال و ٦ رشته انفرادی تنیس‌ روی میز، بدمينتون، شطرنج، دو و میدانی، شنا و کاراته هم اکنون از تارنمای رسمی جام جان‌باختگان قابل دریافت است.

گفتنی است مهلت نام‌نویسی در این دوره پیکارها، از ٩ تا ١٣ تیرماه خواهد بود.

دریافت آیین نامه ها